CUSTOMER SATISFACTION SURVEY SYSTEM - OFFICES

Ang mga sumusunod na katanungan ay patungkol sa inyong pangkalatahang karanasan sa ospital na ito. Nais po naming maiangat ang antas ng aming paglilingkod sa inyo dahil kayo ay mahalaga sa amin. Anumang komento o suhestiyon na ilalagay dito sa survey na ito ay malugod na tatanggapin at tatratuhin nang lubos na kumpidensyal.

Control No.: E-OF-2023-03-00002
Personal na Impormasyon

Ano ang inyong palagay sa aming serbisyo? Pindutin ang sagot batay sa iyong pagsang-ayon. Pindutin ang N/A kung hindi naangkop
E1. IMPRASTRAKTURAE2. PROSESOE3. KAWANI / EMPLEYADO