CUSTOMER SATISFACTION SURVEY SYSTEM - ER

Ang mga sumusunod na katanungan ay patungkol sa inyong pangkalatahang karanasan sa ospital na ito. Nais po naming maiangat ang antas ng aming paglilingkod sa inyo dahil kayo ay mahalaga sa amin. Anumang komento o suhestiyon na ilalagay dito sa survey na ito ay malugod na tatanggapin at tatratuhin nang lubos na kumpidensyal.

Control No.: E-ER-2023-03-00001
Personal na Impormasyon

Ano ang inyong palagay sa aming serbisyo? Pindutin ang sagot batay sa iyong pagsang-ayon. Pindutin ang N/A kung hindi naangkop
A. IMPRASTRAKTURA

B. (Proseso) Mabilis, maagap at maliwanag ang mga sumusunod na proseso sa ospital na ito:C. Pakikipag-ugnayan sa mga pasyente, kamag-anak o bantay


D. Pagsisiyasat ukol sa mga Kawani / Empleyado ng Ospital
18. Ang mga kawani ng pasilidad na nakasaluha ay magalang at matulungin. ( Pindutin ang Walang Sagot kung hindi nakasalamuha)
Ano ang inyong palagay sa aming serbisyo? Pindutin ang bawat linya batay sa iyong pagsang-ayon. Pindutin ang Walang Sagot kung hindi naangkop.